Privacybeleid

Websitebezoek

Onze website maakt gebruik van cookies. Die zijn nodig om ervoor te kunnen zorgen dat onze website goed blijft werken. Zo willen we graag weten of je voor de eerste keer onze site bezoekt, hoe lang je op onze website blijft en welke pagina's je interessant vindt.

Verzamelen persoonsgegevens

Op onze website bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze logeerboerderij, dagopvang en hondenschool. Wij vragen dan bepaalde gegevens van jou en ook van jouw hond(en). Wij bewaren en gebruiken deze gegevens in het kader van de diensten waarin je geïnteresseerd bent en waarvan je gebruik wenst te maken. Wij maken gebruik van de boekings- en planningssoftware KennelCare. Zij hanteren een eigen privacybeleid.

Reclame

Het kan zijn dat we je willen informeren over diensten en producten, bijvoorbeeld door een mail te sturen. Ook sturen we bij gelegenheid mails met daarin serviceberichten, bijvoorbeeld over hoe je je hond kunt behoeden voor oververhitting bij erg warm weer. Je kunt het natuurlijk altijd aangeven als je deze mailtjes niet wilt ontvangen.

Verstrekking aan derden

We verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die we samen sluiten of wanneer dit wettelijk is verplicht. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Door deze diensten te bezoeken, verzamelen de beheerders van de betreffende diensten wel gegevens van je.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens bewaren we voor zo lang als nodig om een dienst te kunnen leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Lees daarom deze privacyverklaring met regelmaat, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en/of verwijderen gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen. Je mag ons natuurlijk ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij je om hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Doggywonderland

Beemstraat 31

5313 AN Nieuwaal

administratie@doggywonderland.nl

?